Välj en sida

Tjänster

Juridik och rådgivning

Juridik innebär tolkning och tillämpning av rättsregler. En jurist hanterar detta yrkesmässigt. Vetenskapen om juridik kallas rättsvetenskap. Rätten bygger på källor som lagtext, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Rådgivare ger lösningar och kunskap till politiker, ämbetsmän och företagsledare. Vi erbjuder rådgivning i avtalsfrågor och företagsrådgivning. Rådgivare har ingen beslutanderätt. Som juridisk rådgivare klargör vi rättsliga situationer och besvarar frågor. Vår uppgift är att förklara rättsregler som gäller. Vi fokuserar på korrekt och tydlig information, inte på att förfina den.

Vi arbetar med:

  • Företagsrådvigning
  • Juridisk rådgivning
  • Medling
  • Förhandling
  • Bolagsstyrning
  • Med mera

Föreläsningar

Våra föreläsningar varierar i form och omfång, vilket innebär att ingen liknar den andra. Även om en talare talar om samma ämne, kan tolkningen variera. Målet är att engagera, oavsett intresse. Vårt mål på Blue Book Mediation AB är att göra tråkiga ämnen underhållande. Utmaningen ligger i att få ointresserade att ta del. Denna syn grundar sig i att föreläsa för intresserade är enklare. Vi siktar på att engagera alla, oavsett bakgrund. Att inkludera hela publiken säkerställer framgång. Vi strävar efter att alla ska känna sig involverade.

Utbudet av våra föreläsningar i Västmanland och Stockholm är flexibelt. Vi anpassar ämne och innehåll tillsammans med beställaren. Centrala ämnen behandlas noggrant. Genom att testköra föreläsningen internt anpassas den för optimal effekt.

Populära föreläsningsområden inkluderar identitet, framgång, behov, förhandling och lag. Dessa och fler ämnen kan anpassas för konferenser, studiegrupper och skolor. Vi välkomnar era idéer för anpassade och intressanta föreläsningar.